TKバガスF

TKバガスF

構成
表・裏層にバガスを使用し、全体の30%を配合
特徴・風合い
非木材(サトウキビ)パルプと古紙を使用した環境型商品


坪量(g/m2) 310 350 400 450
厚み(μ)±20 360 420 470 540

※一般古紙:新聞、雑誌、地券、段ボール、オフィス古紙など
※液体飲料容器古紙:牛乳パックや酒パックなど


一般在庫表

坪量(g/m2) 一般在庫表 平板(cm)
310, 350, 400, 450 80 x 110